VP Ternat ondersteunt FietsTelweek. Voor meer info KLIK HIER.

 

 

Bezwaar tegen het aanleggen van een winkelcentrum op de voormalige ikea-site aan de Morettestraat.

Het VP van Ternat heeft bezwaar tegen het aanleggen van een winkelcentrum op voorgenoemde site omwille van de gevolgen voor de mobiliteit.

Dit project zal extra verkeer aantrekken naar de Assesteenweg die nu al vaak volledig verzadigd is. Het sluipverkeer zal nog toenemen, wat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid nog meer onder druk zal zetten. Zowel het probleem van de Assesteenweg, het sluipverkeer en de verkeersveiligheid kwamen uit onze enquête als een grote prioriteit naar voor.
Er gaat in het project te weinig aandacht naar openbaar vervoer en veilige fiets- en voetpaden: dit was nochtans de grootste bezorgdheid bij de bevolking.

We vinden dat er éérst werk moet gemaakt worden van de uitvoering van de nodige werken aan de wegeninfrastructuur: aanpak van het op- en afrittencomplex aan de E40 en van de overwegproblematiek.

We vragen jullie dus om te handelen in het voordeel van de Ternatteraars die al jaren vragen om deze broodnodige werken aan te vatten en niet om de huidige situatie nog hopelozer te maken. Niemand heeft wat aan vage beloftes van hypothetische projecten rond die infrastructuurwerken: eerst de concrete wegenaanpassingen (rekening houdend met het STOP-principe) en daarna pas de andere projecten.

 

 

Beste inwoner van Ternat,

Een tijdje geleden gaf u aan dat u bezorgd bent om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in Ternat. Om die reden wensen we u op de hoogte te brengen van een bezwaarschrift dat het Verkeersplatform zal indien bij het gemeentebestuur. Mogelijks bent u op de hoogte van de plannen die ter stemming zullen gebracht worden ivm de aanleg van een winkelcentrum op de voormalige IKEA-site. Wij zijn van mening dat dit project een te zware belasting zal zijn op verkeer en mobiliteit. We vragen om eerst de nodige infrastructuurwerken uit te voeren. Indien u het eens bent met dit standpunt kunt u ons helpen door het bezwaarschrift hierboven  door te sturen naar martine.pitteljon@ternat.be VOOR 7 JULI, dus ten laatste morgen!

Met vriendelijke groet,

Het Verkeersplatform van Ternat

 

 

 

 
 
 
Een verkeersplatform is een groep mensen  die werkt aan meer verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit in de gemeente. Het platform is onafhankelijk. Hierbij worden de vier invalshoeken van het middenveld betrokken: verenigingen, scholen, burgers en instanties. De voornaamste kracht van een verkeersplatform is dat ze lokale acties rond verkeersveiligheid kan overzien en coördineren. Een verkeersplatform draagt bij tot een gedrags- en mentaliteitsverandering van alle weggebruikers. Het kiest steeds voor een proactieve benadering.
Op deze site zal u allerhande informatie aantreffen met betrekking tot verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid in Ternat.  Dit gaat van beleidsplannen, kaarten, interessante documentatie tot een ruimte waar u uw mening kwijt kan aangaande allerhande aspecten over verkeer in Ternat.
 
 

Wie zijn wij

 

Afdeling Ternat:
Er zijn nog talloze vrijwilligers die op verschillende vlakken een grote hulp zijn. Heb je zelf interesse om op de één of andere manier een steentje bij te dragen. Contacteer dan gerust verkeersplatform Ternat.